Fatlagrad IPA

Historien om India Pale Ale (IPA)

Lastning av öl pågår

India Pale Ale (IPA) är en ölstil som kännetecknas av höga nivåer av alkohol och stora mängder humle.
Det sägs att stilen fick sitt namn p g a sin popularitet i Indien och andra delar av det Brittiska Imperiet under 1800-talet, mycket för sin förmåga att klara av att hålla sin fräschör under de långa seglatserna till Imperiets utkanter. Men är det hela förklaringen?

Efter att ha haft en enorm popularitet i slutet av 1800-talet så klingade intresset av och stilen föll näst intill i glömska. Efter att spenderat större delen av 1900-talet som en skugga av sitt fornstora popularitet, så exploderade intresset för hantverksöl igen under slutet av 1900-talet.
Denna gången drevs populariteten och intresset av amerikanska hembryggare, bara för att återigen bli den mest populära ölstilen på planeten.

Av alla ölstilar, så är IPA den mest romatiserade, mystificerade och missföstådda. Den inspirerar än idag till de hårdaste debatter, den största vördnaden och de vildaste gissningar.

Jag ska göra ett försök att bringa lite klarhet till debatten, om vart stilen kommer ifrån och varför den än idag är så kontroversiell. Men låt oss börja från början!

England 1600-tal

Problemet med att berätta om när och vem som skapade stilen, är att stilen existerade minst 50 år innan någon kallade den IPA, troligtvis fanns den långt tidigare än så.

Ölbryggare i England på 1600-talet var väl bekanta med att göra öl med hög alkoholhalt och mycket humle, som sedan kunde lagras under lång tid. Så kallade “Stock Ales” och “October Ales” bryggdes och lagrades upp till 10 år, för att erhålla en vinös typ av öl.
Under 1600-talet och fram till 1800-talets början, såldes öl under generiska namn (d v s det fanns inga “brands”), man handlar med Pale Ale, Porter & Cider m m . Detta kan vi utläsa ifrån bl a annonser i Indiska tidningar och frakthandlingar som har överlevt ifrån från sent 1700-tal.
Så vi vet att tekniken fanns och att öl levererades till Indien. Vi vet också ifrån frakthandlingarna, att ölen kom fram i gott skick och godkändes av köparen efter kontroll.

Indien 1600-tal

Vi har alla fått höra berättelsen om de “stackars brittiska soldaterna i Indien, som inte kunde få sin älskade Pale Ale” och att ölen som kom fram var fördärvad och att detta skulle vara upprinnelsen till att IPA skapades. Låt oss syna den berättelsen lite.

  • 1665 avstår Portugal Bombay till Britterna och därmed så påbörjas koloniseringen av Indien.

Vi vet inte så väldigt mycket om vad slags öl man drack under dessa tidiga år, men vi vet att vissa lastfartyg tog med sig små mängder öl som de sedan sålde dyrt till törstande engelsmän i Indien.
Då priserna var höga och tillgången begränsad, så föredrog många de billigare lokala alternativet Arrak (Palmvin). Problemet med Arrak var (är än idag i Indien) att det är den är oren och ofta utspädd.
Det sägs att de första Engelsmän som provade Arrak, dog inom 12 timmar (troligen metanolförgiftning). Problemet med Arrak eskalerade med antalet engelsmän som kom till Indien och kom att skörda många liv under de kommande årtionden. Förväntad livslängd för en europé i Indien för tiden var 3 år.

Så här kan man väl gissa att några ölkonnäsörer var det inte som primärt drev fram behovet av en billig och populär öl som kunde skeppas till Indien, snarare var det de höga dödstalen och den korta livslängen hos soldater och andra representanter för England som var drivkraften.

Resan till Indien var lång
Resan till Indien var lång och gick inte sällan via Sydamerika

Indien 1700-tal

  • 1716 första bekräftade förekomsten av Pale Ale i Indien

Livet för engelsmännen i Indien var nog rätt så långtråkigt och handlade mycket om att fördriva tiden mellan de olika lastfartygens ankomst. En favorit sysselsättning förefaller att ha varit att dricka.
Ifrån en reprimand i brevform skickad ifrån Brittiska Ostindiska Kompaniet till sin befälhavare i Madras, får vi veta att företaget inte ser med blida ögon på notor som består av “24,5 dussin Burton Ales och Pale Ale” (ett minst sagt storslaget kalas).
Det ska medges att “Pale Ale” är något diffust begrepp här och täcker in alla sorters ljus Ale.

  • 1780 är ölimporten etablerad

Från annonser i tidningen ser vi privata lastfartyg annonsera ut sina laster, näst intill uteslutande handlar det om Pale Ale, Porter och Cider.

  • 1790 ser vi det första ölmärket

“Bell’s Pale Ale” är det första brand som dyker upp i Indien, bara för att följas av flera andra, inte minst de berömde Hodgson’s Pale Ale.
George Hodgson’s Bryggeri i London har ibland utsetts som IPA: s uppfinnare, men det är helt enkelt inte sant. Men vad Hodgson däremot gjorde, var att utveckla ölstilen, så till den milda grad att han nästan slog ut alla sina konkurrenter. Ingen dålig bedrift!

Så i slutet på 1700-talet vet vi att ölen flödar in i Indien, att den klarar den 6 mån långa resan och att vi nu har etablerade ölmärken. Men fortfarande inte ett spår av IPA!

Fatlagrad IPA
Nej, så här såg det nog inte ut ombord på skeppen som seglade till Indien.

England 1800-tal

  • 1830 första annonsen för East India Pale Ale

Hodgson’s Bryggeri börjar nu sälja “East India Pale Ale” England, främst till hemvändande Engelsmän som varit stationerade i Indien.
Men för att kunna tillverka East India Pale Ale utan att först skicka ölet på en 6 mån sjöresa (genom en mängd olika klimat), så lagrades ölen i 18 månader innan den såldes.
Vid världsutställningen 1851, så presenteras de saker som man var stolt över inom det Brittiska Imperiet och Brittisk kultur. Inget av dåtidens större bryggeriet närvarande, men strax därefter blir IPA en populär dryck i Londons fashionabla uteställen. Även läkare skrev ut “Wine of Malt” som en medicin mot magåkommor och för allmänt välbefinnande.

Man kan väl rimligen anta att den East India Pale Ale som såldes i England och en “sjömogna” Pale Ale som såldes till Indien hade vissa likheter, men dom lär knappast ha varit identiska.
Båda kan väl anses vara utvecklingar av October Ales, dock så lär de olika mognadsprocesserna ha utvecklat två olika öl.

IPA försvinner

Vanligtvis hör vi historien berätta att vid 1800-talet slut och intåget av Industriåldern så försvinner IPA som ölstil. Med lite olika kortfattade förklaringar. Detta beror sannolikt på att historien idag oftast berättas av mikrobryggare med förkärlek till Ale (min egna gissning).
Men vad var det som hände egentligen i slutet på 1800-talet?

Med industrialismen kommer nymodigheter som motordriva skepp, kylteknik och bättre förståelse för hur öljäst fungerar , vilket i sig borde ha gynnat ölexporten i sig.
Men i och med att transporttiden till Indien sjunker från 6 mån till 3 veckor, så försvinner den teknik med “sjömogen” Pale Ale.
Men den riktiga IPA-killern är kombinationen av kylteknik och bättre öljäst.
År 1883 lyckas Carlsberg Bryggeri renodla lagerjäst och i kombination med förbättrad kylteknik, banar därmed väg för massproduktion av lageröl med mycket hög kvalitet.
England står visserligen emot anstormningen av den nya populära lagerölet, men det gör inte Indien.
Förutom den nya flugan med lageröl så får drycker som Gin, Te och andra olika alkoholsvaga drinkar fäste i de Indiska nöjeslivet.
Vid 1800-talet slut har nästen hela exportmarknaden för “India pale ales” försvunnit.
När 1900-talet tar sin början växer kraven, ifrån den växande nykterhetsrörelsen i England, på lägre alkoholhalt i ölen.
Kombinationen av dessa företeelser leder i praktiken till “India pale ales” försvinner hel ifrån marknaden.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta den tidiga historien om India Pale Ale (IPA):

  • Det var inte god ölsmak som drev fram ölstilen IPA
  • IPA som brand såldes troligen aldrig i Indien
  • Den IPA som fraktades till Indien, var sannolikt inte lik den IPA som såldes i England
  • Historisk IPA var en lagrad ölstil

Referenser

I ett framtida inlägg ska jag gå igenom IPA på 1900-talet och fram till idag

Gillar du TalkAboutBeer? Stöd oss gärna med en liten slant på Patreon!

Lämna ett svar